Polityka prywatności w F.H.U. Anbara Barbara Pietrusińska


F.H.U. Anbara Barbara Pietrusińska przetwarza dane osobowe w celu realizacji i organizacji usług gastronomicznych
1) Specyfika danych osobowych
- imię i nazwisko
- adres mailowy
- numer telefonu
- numer dokumentu tożsamości
- dane firmy
2) Dane osobowe są przetwarzane w celu
- organizacji i realizacji usług gastronomicznych
- informacyjnych
- marketingowych
3) F.H.U. Anbara zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osoby odwiedzające mogą przeglądać stronę bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
4) Kontakt z F.H.U. Anbara drogą telefoniczną, mailową oraz dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z obowiązującym prawem.
5) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców, świadczących usługi księgowe, dostawców odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych, banki i operatorów płatności, instytucje prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie itp.
Wszystkie podmioty, którym F.H.U. Anbara powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
6) Klienci, których dane są przetwarzane przez F.H.U. Anbara mają prawo do:
prawo dostępu do danych osobowych
prawo do sprostowania danych osobowych
prawo do usunięcia danych osobowych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
7) Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
W razie konieczności przedłużenia tego terminu, wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).
8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail restauracja@gosciniec.krakow.pl lub adres korespondencyjny F.H.U. Anbara Barbara Pietrusińska, Ul. Różana 42c, 32-020 Wieliczka.
9) Strona w celu poprawnego działania wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajdują się na stronie Wikipedii. Użytkownik korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia.
Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia.
Użytkownik może usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców.
10) Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.